ReadTiến tới ước mơ - Pripara - Cùng nhau trở thành thần tượng đỉnh cấp ( Full ) | ShirakiLili

Read Tiến tới ước mơ - Pripara - Cùng nhau trở thành thần tượng đỉnh cấp ( Full )  - IDNEWS24.com

Tiến tới ước mơ - Pripara - Cùng nhau trở thành thần tượng đỉnh cấp ( Full )

Authors: ShirakiLili

Genre: Short Story

Update: 14-06-2020

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Trong câu chuyện gồm các nhóm nhạc trong pripara. Lại còn có 2 cấp bậc lớn hơn cấp bậc thần tượng cấp thần nữa. Trong câu chuyện nói chung về nhóm nhạc Solami Dressing, ko biết họ có làm được ko ta.