ReadThings Just Got Out Of Hand | AnGuitan0

Read Things Just Got Out Of Hand - IDNEWS24.com

Things Just Got Out Of Hand

Authors: AnGuitan0

Genre: Fanfiction

Update: 25-01-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Có mấy cái trong truyện có thể làm mọi người khó chịu.
Như là ở đây có để cập tới druguse, quá khả không có sáng sủa của Sherlock.
Không biết tôi có làm mọi người lú bỏi vì mấy cái flashback ko ta?
*Cười trong bối rối*