ReadThanh xuyên chi thị thiếp thành phi nhớ (End) | huyentranghihii

Read Thanh xuyên chi thị thiếp thành phi nhớ (End) - IDNEWS24.com

Thanh xuyên chi thị thiếp thành phi nhớ (End)

Authors: huyentranghihii

Genre: Novels

Update: 26-03-2020

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tác giả: An ni bạch trà

Phân loại:Mặt khác loại hình

Trạng thái: Hoàn Thành ✅

Tiểu thuyết tóm tắt:

Lý tĩnh tư, tứ phúc tấn trong viện nhị đẳng nha hoàn. Vốn tưởng rằng chính mình sẽ ở tới rồi tuổi lúc sau bị chủ tử đính hôn nhân gia, kết quả đột nhiên có một ngày thế nhưng bị phúc tấn lựa chọn, thành tứ gia hậu viện một viên.

Tứ phúc tấn: tĩnh tư vượng ta, ta phải đối nàng hảo một chút.

Tứ gia: tĩnh tư vượng ta, ta phải đối nàng hảo một chút.

Tĩnh tư: ta có thể làm sao bây giờ? Hai điều đùi vàng đều bế lên, vậy ôm chặt một chút bái!

PS: Trà trà không bồ câu thời điểm, mỗi ngày buổi tối 9 giờ đổi mới nga!