Readthằng khờ ; yoongi | tauonq

Read thằng khờ ; yoongi  - IDNEWS24.com

thằng khờ ; yoongi

Authors: tauonq

Genre: Fanfiction

Update: 09-08-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

siêu tóm tắt :

1.yoongi là thằng khờ.
2.tb ghét yoongi.
3. tác giả chưa biết nên cho ai là top và ai là bottom :'D.