Read[Tensei SlimexBoku No Hero] Tôi chỉ muốn sống như một 'Học Sinh' bình thường ! | NgcanNguynPhan

Read [Tensei SlimexBoku No Hero] Tôi chỉ muốn sống như một 'Học Sinh' bình thường ! - IDNEWS24.com

[Tensei SlimexBoku No Hero] Tôi chỉ muốn sống như một 'Học Sinh' bình thường !

Authors: NgcanNguynPhan

Genre: Humor

Update: 29-08-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Truyện kể về một bé slime bay vào thế giới 80% thế giới có năng lực, mới tập viết truyện thoi nên chắc chắn cũng không tránh được nhiều sai xót ;-; ( truyện chủ yếu là tấu hà- )

Tác giả là một đứa chẻ châu nên mấy người đừng mong chờ gì ở tou =))