ReadTeenfic, ít hư cấu thôi con! | lolitaa__xxx

Read Teenfic, ít hư cấu thôi con! - IDNEWS24.com

Teenfic, ít hư cấu thôi con!

Authors: lolitaa__xxx

Genre: Humor

Update: 30-07-2017

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Đây là mấy cái lảm nhảm mình so sánh giữa teenfic và thực tế, có lúc là tự nghĩ, có lúc là lượm lặt. Vì mình thấy cái này hay hay nên đăng cho mọi người đọc cùng.

Có yếu tố chửi bậy đó (rất nhiều ahihiii =)))

Mấy má định viết teenfic thì vào đọc mà rút kinh nghiệm nha.

Cơ mà tuôi cũng viết về ngoài đời đó nkaaaa =))))))) Yêu mấy bợn :333

5 latest Chapters