ReadTái sinh với toàn bộ sức mạnh trong ROR | KassuyaTsukasa

Read Tái sinh với toàn bộ sức mạnh trong ROR  - IDNEWS24.com

Tái sinh với toàn bộ sức mạnh trong ROR

Authors: KassuyaTsukasa

Genre: Fanfiction

Update: 06-07-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

1 thanh niên bị bạn bè xa lánh chết và được chuyển sinh với toàn bộ sức mạnh trong ROR hay còn gọi là Record of Ragnarok và bị Gender Bender nhé