ReadTaekook | I Need Text | -purplegoat

Read Taekook | I Need Text - IDNEWS24.com

Taekook | I Need Text

Authors: -purplegoat

Genre: Fanfiction

Update: 10-06-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Taekook | I Need Text

[Text fic] 2 seasons.
Season 1: School life
Season 2: Marriage

Disclaimer: Những nhân vật không thuộc về người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận.

Lưu ý: Đây là một trong những fic đầu tay của mình từ 2018 nên tình tiết và văn phong còn có chỗ chưa ổn. Mong mọi người cân nhắc trước khi đọc.

@ppg