Read[TAEKOOK] : Chuyện Của Quốc Và Hanh | carrotbaby9597

Read [TAEKOOK] : Chuyện Của Quốc Và Hanh - IDNEWS24.com

[TAEKOOK] : Chuyện Của Quốc Và Hanh

Authors: carrotbaby9597

Genre: Fanfiction

Update: 08-10-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

"Anh Hanh ơi, cho Quốc xin 5 ngàn ăn bánh"


"Còn mười ngàn mà mày cũng muốn bào cho hết à"