Read| Taekook | Chú nghĩ chú là ai? | Siro817124

Read | Taekook | Chú nghĩ chú là ai? - IDNEWS24.com

| Taekook | Chú nghĩ chú là ai?

Authors: Siro817124

Genre: Fanfiction

Update: 27-01-2023

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Couple " Kim Taehyung× Jeon Jungkook "


Thể loại boylove: Lạnh lùng nghiêm khắc ít nói mặt than Top / Tinh nghịch đanh đá quậy phá đáng yêu bot.Bỗng một ngày Jeon Jungkook bị ba mẹ bỏ rơi đem cậu gửi cho một ông chú cực kỳ khó ưa.