Read|Taekook| Anh shipper và trà sữa | _parkmocheese_

Read |Taekook| Anh shipper và trà sữa - IDNEWS24.com

|Taekook| Anh shipper và trà sữa

Authors: _parkmocheese_

Genre: Fanfiction

Update: 29-04-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

"Em không chỉ nghiện trà sữa mà còn nghiện luôn cả anh và là hạng nặng".


Written by: _parkmocheese_Highest Rankin: #8 taeguk (somewhat 2018)
#1 taegguk (2019.30.03)