Read[ Sưu tầm - Quyển 1 ] Truyện Tranh Ngắn Fairy Tail | lemon_gustav

Read [ Sưu tầm - Quyển 1 ] Truyện Tranh Ngắn Fairy Tail - IDNEWS24.com

[ Sưu tầm - Quyển 1 ] Truyện Tranh Ngắn Fairy Tail

Authors: lemon_gustav

Genre: Short Story

Update: 02-09-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Fic này là 1 tài liệu......
+ Tuyển tập những Doujinshi và Office Art về Fairy Tail.

+ Ảnh chế ở cuối mỗi chap truyện và những câu nói bất hủ về Fairy Tail.

...........
Vì mị là 1 con cuồng fairy tail mà ^^
Tất cả đều là sưu tầm, nguồn là Facebook, Google nhé ^^

Trốt lại: I LOVE FAIRY TAIL VERY MUCH.

- Tên cũ: Fairy Tail- Nhật ký của tôi.

- Started: 22/7/2017.
- Finished: 16/6/2019
___________
- Người sưu tầm: Bee ( wattpad: Jerza_WM)
- Bìa: Design by me!

CHÚ Ý: Vì những doujinshi này là mị sưu tầm, nên MỘT SỐ dou vẫn không rõ nguồn ( do lấy trên pinterest). Bởi vậy nên nếu ai biết nguồn của MỘT SỐ dou đó thì cmt hộ mị cái :3 Cảm ơn.