Read[ Sư Tử - Ma Kết ] Lời chưa nói | Pate308

Read [ Sư Tử - Ma Kết ] Lời chưa nói  - IDNEWS24.com

[ Sư Tử - Ma Kết ] Lời chưa nói

Authors: Pate308

Genre: Fanfiction

Update: 23-04-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

One short - [ Sư Tử - Ma Kết ] Lời chưa nói

Lời tôi muốn nói với bà , chưa thể nói ra

Đến khi nói ra được rồi

Liệu ...

Nó có muộn không ?