ReadSự thật và Tin tưởng | KimHngL468

Read Sự thật và Tin tưởng - IDNEWS24.com

Sự thật và Tin tưởng

Authors: KimHngL468

Genre: Adventure

Update: 09-02-2023

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Vietnam- một con người bất khuất, kiên cường, tốt. Nhưng liệu đời có như mơ.
.
.
.
Ông trời ơi, con đã làm nên tội j mà phải bị như vầy. Ông có thấy bất công không vậy. Con có làm j đâu mà sao nghiệp lại đè con như vầy.
Chờ xem cô ấy sẽ phải đối mặt ra sao khi xuyên vô cuốn tiểu thuyết ấy nào.