Read⏸[Spy×Family] Con thứ, chúng ta... không thành đâu! | Dash__andana

Read ⏸[Spy×Family] Con thứ, chúng ta... không thành đâu! - IDNEWS24.com

⏸[Spy×Family] Con thứ, chúng ta... không thành đâu!

Authors: Dash__andana

Genre: Fanfiction

Update: 19-09-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

6 tuổi. Damian Desmond đã vô cùng bối rối khi chứng kiến Anya Forger rơi lệ. Damian ghét con nhỏ xấu xí đó!

11 tuổi. Anya Forger không hiểu vì lí do gì mà Damian Desmond lại hành xử kì cục như vậy. Con thứ vẫn luôn không thích Anya chăng?

16 tuổi. Damian Desmond rất, cực kì, đặc biệt không thích Anya Forger ở chung với đám con trai. Nam nữ thụ thụ bất thân, không phải sao?

21 tuổi. Anya Forger đã cố tình tránh mặt Damian Desmond trong nhiều ngày. Thực sự không thể để cảm xúc lấn lướt được nữa!

26 tuổi. Từ giờ đường ai nấy đi, được không?...

Start: 20.05.22
- Pause: 30.07.22
- Resume: ???
End: ???

#8 Damian
#13 SpyxFamily
#2 Anya