Read[ Soukoku FF ] Sáng hôm sau, gọi ta dậy nhé. | Silo1512ks

Read [ Soukoku FF ] Sáng hôm sau, gọi ta dậy nhé. - IDNEWS24.com

[ Soukoku FF ] Sáng hôm sau, gọi ta dậy nhé.

Authors: Silo1512ks

Genre: Fanfiction

Update: 20-08-2018

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Chuuya có một giấc mơ, khi cậu và tên đó dành ra cả một ngày dài trong vòng tay của nhau như lúc mới bắt đầu.
Hoặc ít nhất, là cậu nghĩ vậy.
_Happy birthday fic to #Lâm_Giang_
_Being-with-Makerel birthday fic to Chuuya_