Read[Skz - 2min] Little songbird | Reila1555

Read [Skz - 2min] Little songbird - IDNEWS24.com

[Skz - 2min] Little songbird

Authors: Reila1555

Genre: Fanfiction

Update: 21-08-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Title: Little songbird

"Lặp đi lặp lại. Như câu thần chú. Như một lời nguyền. Trói buộc hai linh hồn mong manh. Vĩnh viễn."

----
Stray Kids 2min (Lee Know - Seungmin)
Inspired by Clover manga by Clamp (More notes on Afterwords)
Warning: Open/ Ambiguous ending. Feel free to think of an end for them.

----
Thành quả của việc đọc truyện Clamp rồi khóc như chó 😭
Nếu có ai đọc, mong mọi người sẽ thích.

Enjoy ~