ReadSiêu cấp Đường Tăng xông Tây Du - Full | hanthientuyet

Read Siêu cấp Đường Tăng xông Tây Du - Full - IDNEWS24.com

Siêu cấp Đường Tăng xông Tây Du - Full

Authors: hanthientuyet

Genre: Adventure

Update: 10-07-2018

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Văn án:
Xuyên qua trở thành Đường Tăng, thu hoạch được hệ thống, đánh quái thăng cấp.
Ngộ Không: "Bát Giới mau nhìn, sư phụ đưa ngươi coi trọng nữ nhân ước đi."
Sa Tăng: "Đại sư huynh, không xong, yêu quái bị sư phụ bắt đi."
Bát Giới: "Đại sư huynh nhanh đi khuyên nhủ, sư phụ lại đem người đả thương..."
Đường Tăng: "Lão nạp gội đầu dùng phiêu nhu, phiêu nhu, liền là tự tin như vậy!"
Đây là siêu cấp Đường Tăng bảo hộ mấy cái đồ đệ Tây Thiên thỉnh kinh cố sự!
Tác phẩm nhãn hiệu: Phúc hắc, pháp sư, hệ thống lưu, Tây Du