Read[Shortfic - JinX] Rời bỏ - Đã từng | JINius_Closet

Read [Shortfic - JinX] Rời bỏ - Đã từng - IDNEWS24.com

[Shortfic - JinX] Rời bỏ - Đã từng

Authors: JINius_Closet

Genre: Fanfiction

Update: 29-08-2021

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tên: Tạm đặt do không nghĩ được tên nào hết =.=
Thể loại: short fic, giới giải trí, OE.
Nhân vật: Kim Seokjin, Jeon Jungkook
Lưu ý: Đã gọi là fiction, tất cả tình tiết xảy ra từ dòng này trở đi đều là ảo tưởng. Xin đừng nhầm lẫn với đời thực.