Read[SHORTFIC] [Hoàn] Đã Lâu Không Gặp | TaeNy | SeeAnny

Read [SHORTFIC] [Hoàn] Đã Lâu Không Gặp | TaeNy - IDNEWS24.com

[SHORTFIC] [Hoàn] Đã Lâu Không Gặp | TaeNy

Authors: SeeAnny

Genre: Fanfiction

Update: 27-10-2016

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Là tôi nợ cậu một lời "Xin lỗi".
Nợ cậu một thời thanh xuân.