Read【SEVENTEEN SERIES】【MƯỜI BA CĂN PHÒNG】 | WoyiRamen

Read 【SEVENTEEN SERIES】【MƯỜI BA CĂN PHÒNG】 - IDNEWS24.com

【SEVENTEEN SERIES】【MƯỜI BA CĂN PHÒNG】

Authors: WoyiRamen

Genre: Fanfiction

Update: 23-12-2021

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

-Title: Mười Ba Căn Phòng

-Author: WoyiRamen

-Disclaimer: họ không thuộc về tôi

-Rating: PG

-Characters: SEVENTEEN

-Category: life, dark, series,...

-Summary: "...có thể, bạn sẽ thấy chính bạn ở trong đây..."

-Note: •chỉ có 13 chap, ngoài ra có 1 phần mở đầu và 1 phần kết thúc, nhưng mình sẽ không gọi đây là fic, vì nó giống một series hơn :))

-Warning: không đồng ý với bất cứ yêu cầu chuyển ver nào!