Read[ Seventeen/CV/Junhao ] Ba Ba đây rồi | _Merlot_

Read [ Seventeen/CV/Junhao ] Ba Ba đây rồi - IDNEWS24.com

[ Seventeen/CV/Junhao ] Ba Ba đây rồi

Authors: _Merlot_

Genre: Fanfiction

Update: 18-05-2019

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tác giả : HaiYang(chương 1-4)+ _XiaoRen_(chương 5-11)
Chuyển ver: Lin
Độ dài: 11 chương
Bản gốc: hoàn
Bản CV: hoàn
Couple: Junhao

Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả
Vui lòng không đem truyện ra khỏi wattpad

NOTE: Ai dị ứng với thể loại boy love, anti SEVENTEEN xin vui lòng clickback