ReadSEULRENE - Three Percent (3%) | Cha_InSeong

Read SEULRENE - Three Percent (3%) - IDNEWS24.com

SEULRENE - Three Percent (3%)

Authors: Cha_InSeong

Genre: Fanfiction

Update: 21-02-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Truyện Cover - Tác Giả @wysu749 (#01/2018_)
Three Percent (3%) - là cơ hội quay lại với nhau của những cặp tình nhân đã chia tay.

Có người cho rằng yêu lại người cũ cũng giống như việc bạn đọc lại một quyển sách mình đã từng đọc... nhàm chán và cũ kỹ.

Cũng có người cho rằng cuốn sách đó không nhất định sẽ như vậy. Chẳng phải có những cuốn sách mà ta vẫn phải gối đầu giường để đọc đi đọc lại đó thôi?

Vậy nếu như bạn có cơ hội được bắt đầu lại một lần nữa, bạn sẽ can đảm chấp nhận trở về bên người đó chứ?

...............

I think of that day again
Did you forget about it all or am I the only one in pain?
What can I do..

You wouldn't do this
This can't be the end
The person I knew, the person who used to hug me
I don't think this is you
You are like a different person

I can't erase you, it doesn't work that way
All that's needed is for me to forget us
But it still feels strange because there's a part of you still in me
You are frozen here in my heart

.....