Read[Series] [JungYu] [Jungwoo-Yuta] Icarus | pzy652

Read [Series] [JungYu] [Jungwoo-Yuta] Icarus - IDNEWS24.com

[Series] [JungYu] [Jungwoo-Yuta] Icarus

Authors: pzy652

Genre: Fanfiction

Update: 25-12-2021

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Icarus quên mất đã được dặn rằng không thể bay quá gần mặt trời, vì ánh nắng sẽ làm cho sáp ong trên đôi cánh bị tan chảy.