Read[Santake] Quỷ Mang | Kim_Quyen_1012

Read [Santake] Quỷ Mang - IDNEWS24.com

[Santake] Quỷ Mang

Authors: Kim_Quyen_1012

Genre: Short Story

Update: 15-03-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tôi cảm thấy có một người ở đằng sau tôi, người đó đến càng ngày càng gần, đột nhiên hơi thở người đó phà lên người tôi, như có như không nói:
.
.
.

"Takemichi, em không thoát khỏi tôi đâu"Au: makelovenow
Chuyển ver: Kim_Quyen_1012
❌FIC ĐÃ ĐƯỢC AU CHO PHÉP CHUYỂN VER ❌
29/11/2021 - 11/12/2021

#6 Takemichi [12/03/2022]
#19 Santake [12/03/2022]
#15 Santake [15/03/2022]

5 latest Chapters