ReadSakura x Minju | Định Mệnh | MiyawaKIM

Read Sakura x Minju | Định Mệnh - IDNEWS24.com

Sakura x Minju | Định Mệnh

Authors: MiyawaKIM

Genre: Fanfiction

Update: 22-07-2020

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

"Tương truyền rằng nếu ai đó đến và thành tâm cầu nguyện trước tảng đá, nó sẽ mang lại may mắn để người đó gặp được một nửa định mệnh của đời mình"

---

Lại một Fic MinKkura nữa 🐸 Chúc các bạn đọc vui vẻ 🐸