Read( Rolu ) Tôi yêu cô gái tóc vàng nắng | BoTrm4817

Read ( Rolu ) Tôi yêu cô gái tóc vàng nắng  - IDNEWS24.com

( Rolu ) Tôi yêu cô gái tóc vàng nắng

Authors: BoTrm4817

Genre: Fanfiction

Update: 11-09-2021

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Dạ fic này em chuộc lỗi cho bà con vì ra chap chậm bên fic Hi Sinh.

Mong mọi ngưòi ủng hộ 🙇🙇🙇

Đại Hội Ma Thuật kết thúc, Minerva và Jiemma cũng đã biết lỗi và thành người tốt. Xây dựng và tạo nên 1 hội Sabertooth hoàn toàn mới. Các hội còn lại ngje tin này cũng đã rất mừng cho Sabertooth, đặc biệt là hội Fairy Tail. Cả 2 hội ngày càng thân thiết hơn và chính từ đó tạo nên 1 tình yêu đẹp...