Read[RinLen Fic] Tăm Tối - Short Fic [Vocaloid] | HngNguyn850

Read [RinLen Fic] Tăm Tối - Short Fic [Vocaloid] - IDNEWS24.com

[RinLen Fic] Tăm Tối - Short Fic [Vocaloid]

Authors: HngNguyn850

Genre: Short Story

Update: 20-11-2018

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Truyện được viết dựa trên giấc mơ một bữa trưa mưa rào của con Au.

Đây chỉ là một fiction vài chap ngắn.