ReadReview đam mỹ - Những truyện đáng đọc lại | Shining_Wind

Read Review đam mỹ - Những truyện đáng đọc lại - IDNEWS24.com

Review đam mỹ - Những truyện đáng đọc lại

Authors: Shining_Wind

Genre: Non-Fiction

Update: 21-12-2021

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Một ngày chợt nổi hứng lên, muốn làm một list review nhanh để nếu bạn nào lướt qua có thể tham khảo, và chủ yếu để mình nhớ những truyện mà mình thật sự thích :'>. Gu của mình là 1x1, không tra không tiện, ít ngược, tương đối sủng thụ, he.