Read[Quyển 1] Rimuru xuyên không vào ngoại giới ! Shingeki no kyojin!!(AOT) | azathothouter

Read [Quyển 1] Rimuru xuyên không vào ngoại giới ! Shingeki no kyojin!!(AOT) - IDNEWS24.com

[Quyển 1] Rimuru xuyên không vào ngoại giới ! Shingeki no kyojin!!(AOT)

Authors: azathothouter

Genre: Adventure

Update: 20-08-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

[FanFic] Truyện viết cho vui .Không vui khi nào vui hãy đọc !!
+ "-" : lời nhân vật
+"{}": lời Ciel lúc bên trong ri ( lúc bên ngoài sẽ tính như các nhân vật khác )
+"()": suy nghĩ nhân vật
+"<>": skill
+"^^": lời của tui, thằng viết truyện
Tạm là nhiêu đó có thêm hay thay đổi sẽ nói trước chap!!!!