Read( Quyển 1 ) Rimuru Xuyên Không Đến Thế Giới Khác | MakiraZero

Read ( Quyển 1 ) Rimuru Xuyên Không Đến Thế Giới Khác - IDNEWS24.com

( Quyển 1 ) Rimuru Xuyên Không Đến Thế Giới Khác

Authors: MakiraZero

Genre: Fanfiction

Update: 16-03-2023

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Tác Giả : MakiraZero

Thể Loại : Fantasy , Fanfic , God , Dragon

Tình Trạng : Tiếp Tục

Đây cũng là tác phẩm đầu tiên tui tự mình làm nên sẽ có rất nhiều sai sót với thay đổi trong các chap nên , mong mọi người đọc thật từ từ và cảm nhận nhé