Read(Quyển 1) [Edit] Xuyên Nhanh: Ký Chủ Nàng Vừa Mềm Vừa Ngọt - Hải Vị Vị | Manh_Manh_Kha_Ai

Read (Quyển 1) [Edit] Xuyên Nhanh: Ký Chủ Nàng Vừa Mềm Vừa Ngọt - Hải Vị Vị - IDNEWS24.com

(Quyển 1) [Edit] Xuyên Nhanh: Ký Chủ Nàng Vừa Mềm Vừa Ngọt - Hải Vị Vị

Authors: Manh_Manh_Kha_Ai

Genre: Novels

Update: 26-10-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

🍭 Hán Việt: Khoái xuyên túc chủ tha hựu nhuyễn hựu điềm


🍭 Tác giả: Hải Vị Vị


🍭 Editor: Tiểu Manh


🍭 Tình trạng bản raw + convert: Hoàn (1388 chương)


🍭 Tình trạng edit: Đang lấp hố


🍭 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Tiên hiệp, Khoa học viễn tưởng, Huyền huyễn, Ngọt sủng, Hệ thống, Song khiết, Xuyên nhanh, 1v1, Nữ chủ. . .❌Editor mới vào nghề, khó tránh khỏi sẽ có sai sót.
❌ Truyện được edit chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức.
🍥 Hoan nghênh mọi người ghé qua.

Chapters

Văn án

Chương 1: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (1)

Chương 2: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (2)

Chương 3: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (3)

Chương 4: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (4)

Chương 5: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (5)

Chương 6: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (6)

Chương 7: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (7)

Chương 8: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (8)

Chương 9: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (9)

Chương 10: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (10)

Chương 11: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (11)

Chương 12: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (12)

Chương 13: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (13)

Chương 14: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (14)

Chương 15: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (15)

Chương 16: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (16)

Chương 17: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (17)

Chương 18: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (18)

Chương 19: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (19)

Chương 20: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (20)

Chương 21: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (21)

Chương 22: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (22)

Chương 23: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (23)

Chương 24: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (24)

Chương 25: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (25)

Chương 26: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (26)

Chương 27: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (27)

Chương 28: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (28)

Chương 29: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (29)

Chương 30: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (30)

Chương 31: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (31)

Chương 32: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (32)

Chương 33: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (33)

Chương 34: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (34)

Chương 35: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (35)

Chương 36: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (36)

Chương 37: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (37)

Chương 38: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (38)

Chương 39: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (39)

Chương 40: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (40)

Chương 41: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (41)

Chương 42: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (42)

Chương 43: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (43)

Chương 44: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (44)

Chương 45: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (45)

Chương 46: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (46)

Chương 47: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (47)

Chương 48: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (48)

Chương 49: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (49)

Chương 50: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (50)

Chương 51: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (51)

Chương 52: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (52)

Chương 53: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (Xong + Phiên ngoại 1)

Chương 54: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (Phiên ngoại 2)

Chương 55: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (Phiên ngoại 3)

Chương 56: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (Phiên ngoại 4)

Chương 57: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (Phiên ngoại xong)

Chương 58: Đi theo Hoàng thúc có thịt ăn (1)

Chương 59: Đi theo Hoàng thúc có thịt ăn (2)

Chương 60: Đi theo Hoàng thúc có thịt ăn (3)

Chương 61: Đi theo Hoàng thúc có thịt ăn (4)

Chương 62: Đi theo Hoàng thúc có thịt ăn (5)

Chương 63: Đi theo Hoàng thúc có thịt ăn (6)

Chương 64: Đi theo Hoàng thúc có thịt ăn (7)

Chương 65: Đi theo Hoàng thúc có thịt ăn (8)

Chương 66: Đi theo Hoàng thúc có thịt ăn (9)

Chương 67: Đi theo Hoàng thúc có thịt ăn (10)

Chương 68: Đi theo Hoàng thúc có thịt ăn (11)

Chương 69: Đi theo Hoàng thúc có thịt ăn (12)

Chương 70: Đi theo Hoàng thúc có thịt ăn (13)

Chương 71: Đi theo Hoàng thúc có thịt ăn (14)

Chương 72: Đi theo Hoàng thúc có thịt ăn (15)

Chương 73: Đi theo Hoàng thúc có thịt ăn (16)

Chương 74: Đi theo Hoàng thúc có thịt ăn (17)

Chương 75: Đi theo Hoàng thúc có thịt ăn (18)

Chương 76: Đi theo Hoàng thúc có thịt ăn (19)

Chương 77: Đi theo Hoàng thúc có thịt ăn (20)

Chương 78: Đi theo Hoàng thúc có thịt ăn (21)

Chương 79: Đi theo Hoàng thúc có thịt ăn (22)

Chương 80: Đi theo Hoàng thúc có thịt ăn (23)

Chương 81: Đi theo Hoàng thúc có thịt ăn (24)

Chương 82: Đi theo Hoàng thúc có thịt ăn (25)

Chương 83: Đi theo Hoàng thúc có thịt ăn (26)

Chương 84: Đi theo Hoàng thúc có thịt ăn (27)

Chương 85: Đi theo Hoàng thúc có thịt ăn (28)

Chương 86: Đi theo Hoàng thúc có thịt ăn (29)

Chương 87: Đi theo Hoàng thúc có thịt ăn (30)

Chương 88: Đi theo Hoàng thúc có thịt ăn (31)

Chương 89: Đi theo Hoàng thúc có thịt ăn (32)

Chương 90: Đi theo Hoàng thúc có thịt ăn (33)

Chương 91: Đi theo Hoàng thúc có thịt ăn (34)

Chương 92: Đi theo Hoàng thúc có thịt ăn (35)

Chương 93: Đi theo Hoàng thúc có thịt ăn (36)

Chương 94: Đi theo Hoàng thúc có thịt ăn (37)

Chương 95: Đi theo Hoàng thúc có thịt ăn (38)

Chương 96: Đi theo Hoàng thúc có thịt ăn (39)

Chương 97: Đi theo Hoàng thúc có thịt ăn (40)

Chương 98: Đi theo Hoàng thúc có thịt ăn (41)

Chương 99: Đi theo Hoàng thúc có thịt ăn (42)

Chương 100: Đi theo Hoàng thúc có thịt ăn (43)

Chương 101: Đi theo Hoàng thúc có thịt ăn (44)

Chương 102: Đi theo Hoàng thúc có thịt ăn (45)