Read[QT] Trừng Thành đoản văn | jverde_

Read [QT] Trừng Thành đoản văn - IDNEWS24.com

[QT] Trừng Thành đoản văn

Authors: jverde_

Genre: Fanfiction

Update: 11-09-2020

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Truyện về Thành và Trừng cũng ít, tui kiếm được cái nào liền vác lên thôi.

Nếu không phải CP bạn thích xin đừng đọc, đừng KY, cảm ơn rất nhiều.

Truyện up chưa có per, xin mọi người chỉ đọc chứ đừng mang đi đâu.