Read[QT] [ Tiện Trừng] Ta Gặp Thanh Sơn | Mangosteen1911

Read [QT] [ Tiện Trừng] Ta Gặp Thanh Sơn - IDNEWS24.com

[QT] [ Tiện Trừng] Ta Gặp Thanh Sơn

Authors: Mangosteen1911

Genre: Fanfiction

Update: 28-01-2021

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tác Giả : 一苇杭之 (Nhất Vi Hàng Chi)
Nguồn : https://yiweihangzhi186.lofter.com
Độ dài: 6 chương + 2 pn (Hoàn)
#Tiện Trừng# #Tiện Trừng# #Tiện Trừng#

Bản chuyển ngữ chưa có sự cho phép của tác giả.

Văn Tiện Trừng, ai không thích xin hãy im lặng bước ra, con tim mong manh không thích bị góp ý nặng lời :)). Có thể không yêu nhưng xin đừng tổn thương.

Bối cảnh: Sau quan âm miếu, tôi không tiết lộ đâu :))))

Chúc đọc vui, hoan nghênh bình luận (lắm luôn) ❤