Read[QT] [ABO] [Trạm Tiện Trừng] Tặng Song Châu | LVn5087

Read [QT] [ABO] [Trạm Tiện Trừng] Tặng Song Châu - IDNEWS24.com

[QT] [ABO] [Trạm Tiện Trừng] Tặng Song Châu

Authors: LVn5087

Genre: Fanfiction

Update: 08-12-2020

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Cp của bộ này có thể là:
Ngụy Anh⇆Giang Trừng
Lam Trạm➝Giang Trừng
Sẽ cập nhật sau nếu đổi cp
.............................................

https://asu49598.lofter.com/post/30d5bbbe_1ca3a871e
Truyện đăng khi chưa có sự cho phép của t/g, mong không ai mang đi đâu
còn về phần edit thì để khi nào rảnh toi sẽ làm😂
......................................................
Toi đã suy nghĩ lại, sẽ không edit nữa🥶dài quá🥶🥶🥶thật là vãi chưởng🥶🥶🥶

5 latest Chapters
Chapters

1

2

2.0

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12