ReadPhật hệ mau xuyên (End) | huyentranghihii

Read Phật hệ mau xuyên (End) - IDNEWS24.com

Phật hệ mau xuyên (End)

Authors: huyentranghihii

Genre: Novels

Update: 26-03-2020

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Hán Việt: Phật hệ khoái xuyên

Tác giả: Giang Nam Hồng Đậu

Tình trạng: Hoàn thành ✅

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Xuyên nhanh , Xuyên sách , Sảng văn

Xuyên qua chi sơ, hệ thống hỏi Tô Dao: "Ngươi tưởng lựa chọn cái gì mau xuyên hình thức? Nữ xứng nghịch tập? Cứu vớt vai ác? Công lược nam thần?......"

Tô Dao: "Đều được, đều có thể, ta không quan hệ."

Hệ thống: "Vậy luân đến đây đi."

Mau xuyên thế giới:

1, tổng tài thế thân tình nhân: Ngươi đối ta làm ta tất cả đều trả lại ngươi.

2, 60 nữ pháo hôi: Mang theo sinh hoạt hệ thống ở niên đại văn yêu đương.

3, cứu vớt tối tăm vai ác: Cùng vai ác đại lão linh hồn trao đổi sau ta nằm thắng.

4, cung đấu văn nữ xứng: Đương cung đấu hệ thống gặp gỡ thuật đọc tâm.

5, xuyên thư văn nguyên nữ chủ: Ta có Mary Sue quang hoàn.

6, thần côn văn đại Boss: Ta có đặc thù bắt quỷ kỹ xảo.

......

Nhắc nhở:

1, nữ chủ đẹp tuyệt nhân gian, tô phá chân trời, bàn tay vàng siêu thô.

2, nam chủ tùy duyên.

Chapters

hào môn nữ xứng 1

hào môn nữ xứng 2

hào môn nữ xứng 3

hào môn nữ xứng 4

60 nữ pháo hôi 1

60 nữ pháo hôi 2

60 nữ pháo hôi 3

60 nữ pháo hôi 4

60 nữ pháo hôi 5

60 nữ pháo hôi 6

60 nữ pháo hôi 7

60 nữ pháo hôi 8

60 nữ pháo hôi 9

60 nữ pháo hôi 10

60 nữ pháo hôi 11

60 nữ pháo hôi 12

cứu vớt tối tăm vai ác 1

cứu vớt tối tăm vai ác 2

cứu vớt tối tăm vai ác 3

cứu vớt tối tăm vai ác 4

cứu vớt tối tăm vai ác 5

cứu vớt tối tăm vai ác 6

cứu vớt tối tăm vai ác 7

cứu vớt tối tăm vai ác 8

cứu vớt tối tăm vai ác 9

cứu vớt tối tăm vai ác 10

cứu vớt tối tăm vai ác 11

cứu vớt tối tăm vai ác 12

cung đấu văn nữ xứng 1

cung đấu văn nữ xứng 2

cung đấu văn nữ xứng 3

cung đấu văn nữ xứng 4

cung đấu văn nữ xứng 5

cung đấu văn nữ xứng 6

cung đấu văn nữ xứng 7

cung đấu văn nữ xứng 8

xuyên thư văn nguyên nữ chủ 1

xuyên thư văn nguyên nữ chủ 2

xuyên thư văn nguyên nữ chủ 3

xuyên thư văn nguyên nữ chủ 4

xuyên thư văn nguyên nữ chủ 5

xuyên thư văn nguyên nữ chủ 6

xuyên thư văn nguyên nữ chủ 7

xuyên thư văn nguyên nữ chủ 8

xuyên thư văn nguyên nữ chủ 9

xuyên thư văn nguyên nữ chủ 10

xuyên thư văn nguyên nữ chủ 11

thần côn văn * Boss 1

thần côn văn * Boss 2

thần côn văn * Boss 3

thần côn văn * Boss 4

thần côn văn * Boss 5

thần côn văn * Boss 6

thần côn văn * Boss 7

thần côn văn * Boss 8

thần côn văn * Boss 9

thần côn văn * Boss 10

thần côn văn * Boss 11

thần côn văn * Boss 12

thần côn văn * Boss 13

70 cực phẩm nữ xứng 1

70 cực phẩm nữ xứng 2

70 cực phẩm nữ xứng 3

70 cực phẩm nữ xứng 4

70 cực phẩm nữ xứng 5

70 cực phẩm nữ xứng 6

70 cực phẩm nữ xứng 7

70 cực phẩm nữ xứng 8

Mary Sue văn nữ xứng 1

Mary Sue văn nữ xứng 2

Mary Sue văn nữ xứng 3

Mary Sue văn nữ xứng 4

Mary Sue văn nữ xứng 5

Mary Sue văn nữ xứng 6

Mary Sue văn nữ xứng 7

Mary Sue văn nữ xứng 8

Mary Sue văn nữ xứng 9

Mary Sue văn nữ xứng 10

ta có một cái hắc bao đàn 1

ta có một cái hắc bao đàn 2

ta có một cái hắc bao đàn 3

ta có một cái hắc bao đàn 4

ta có một cái hắc bao đàn 5

ta có một cái hắc bao đàn 6

ta có một cái hắc bao đàn 7

ta có một cái hắc bao đàn 8

ta có một cái hắc bao đàn 9

ta có một cái hắc bao đàn 10

mất nước hoàng đế group chat 1

mất nước hoàng đế group chat 2

mất nước hoàng đế group chat 3

mất nước hoàng đế group chat 4

mất nước hoàng đế group chat 5

mất nước hoàng đế group chat 6

mất nước hoàng đế group chat 7

mất nước hoàng đế group chat 8

mất nước hoàng đế group chat 9

mạt thế nữ xứng bao lì xì đàn 1

mạt thế nữ xứng bao lì xì đàn 2

mạt thế nữ xứng bao lì xì đàn 3

mạt thế nữ xứng bao lì xì đàn 4

mạt thế nữ xứng bao lì xì đàn 5

mạt thế nữ xứng bao lì xì đàn 6

mạt thế nữ xứng bao lì xì đàn 7

mạt thế nữ xứng bao lì xì đàn 8

mạt thế nữ xứng bao lì xì đàn 9

mạt thế nữ xứng bao lì xì đàn 10

mạt thế nữ xứng bao lì xì đàn 11

mạt thế nữ xứng bao lì xì đàn 12

mạt thế nữ xứng bao lì xì đàn 13

mạt thế nữ xứng bao lì xì đàn 14

tinh tế mỹ thực phát sóng trực tiếp 1

tinh tế mỹ thực phát sóng trực tiếp 2

tinh tế mỹ thực phát sóng trực tiếp 3

tinh tế mỹ thực phát sóng trực tiếp 4

tinh tế mỹ thực phát sóng trực tiếp 5

tinh tế mỹ thực phát sóng trực tiếp 6

tinh tế mỹ thực phát sóng trực tiếp 7

tinh tế mỹ thực phát sóng trực tiếp 8

tinh tế mỹ thực phát sóng trực tiếp 9

tinh tế mỹ thực phát sóng trực tiếp 10

hiện đại thần côn 1

hiện đại thần côn 2

hiện đại thần côn 3

hiện đại thần côn 4

hiện đại thần côn 5

hiện đại thần côn 6

hiện đại thần côn 7

hiện đại thần côn 8

hiện đại thần côn 9

hiện đại thần côn 10

cung đấu trò chơi 1

cung đấu trò chơi 2

cung đấu trò chơi 3

cung đấu trò chơi 4

cung đấu trò chơi 5

cung đấu trò chơi 6

cung đấu trò chơi 7

cung đấu trò chơi 8

trở lại nguyên thủy làm gay kiến 1

trở lại nguyên thủy làm gay kiến 2

trở lại nguyên thủy làm gay kiến 3

chung chương 1

chung chương 2

chung chương 3