ReadPerthSaint :Tôi yêu anh chàng trai màu nắng! (Hoàn) | NguyenTrang209169

Read PerthSaint :Tôi yêu anh chàng trai màu nắng! (Hoàn) - IDNEWS24.com

PerthSaint :Tôi yêu anh chàng trai màu nắng! (Hoàn)

Authors: NguyenTrang209169

Genre: New Adult

Update: 25-03-2021

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tình yêu của cậu đối với anh đã vượt qua tất cả những khó khăn những rào cản xã hội. Mọi người ai cũng nói là cậu không nên yêu anh. Hai người không nên ở bên nhau. Nhưng cậu đã chứng minh cho mọi người thấy hơn tất cả mọi người anh là người phù hợp nhất với cậu. Cậu cho mọi người thấy tình yêu của cậu và anh không giống như những gì họ nghĩ. Đó là tình yêu chân thành xuất phát từ con tim.
Cậu Perth Tanapon yêu anh Saint Suppapong hơn tất cả mọi thứ trên đời...