Read[OP | ZoSan] 7 years of love | ogadhidan

Read [OP | ZoSan] 7 years of love - IDNEWS24.com

[OP | ZoSan] 7 years of love

Authors: ogadhidan

Genre: Fanfiction

Update: 02-11-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Author: Oga D.Hidan hay Hy Đan

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic này với mục đích phi lợi nhuận.

Pairing: Zoro x Sanji

Dựa theo lời bài hát "7 years of love"

5 latest Chapters