Read[Oneshot][Tel'Annas x Triệu Vân] Strawberries and cigarettes | Catlukymeo

Read [Oneshot][Tel'Annas x Triệu Vân] Strawberries and cigarettes - IDNEWS24.com

[Oneshot][Tel'Annas x Triệu Vân] Strawberries and cigarettes

Authors: Catlukymeo

Genre: Fanfiction

Update: 27-02-2019

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Truyện mang yếu tố boy x boy và transgender, cân nhắc trước khi đọc.

Cốt truyện trong đây không liên quan đến cốt truyện của Liên Quân hay bất kì cốt truyện nào khác trước đó.

Nội dung không liên quan tới bài hát cùng tên của Troye Sivan.

Nhân vật trong truyện thuộc về Liên Quân Mobile, không thuộc về người viết.

Enjoy my work!

Bìa truyện: doisayem_color_team.
Ảnh gốc: thuộc về doisayem.

5 latest Chapters
Chapters