Read(oneshort) Trăng Sẽ Lại Tròn | tuhgrace

Read (oneshort) Trăng Sẽ Lại Tròn - IDNEWS24.com

(oneshort) Trăng Sẽ Lại Tròn

Authors: tuhgrace

Genre: Teen Fiction

Update: 19-08-2021

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD

Đơn giản là câu chuyện của hai người làm hết tất cả để được ở bên nhau thật lâu

Nhân vật chính: Hội thương binh Việt Nam ở Hàn Quốc

Mình chỉ mượn hình tượng nhân vật, nhân vật không phải của mình
Vui lòng không đem truyện của mình đi đâu

5 latest Chapters

.

Chapters

.