Read[One Piece] [SaboLu] Nhật Ký Nuôi Mèo | Chiochan_103

Read [One Piece] [SaboLu] Nhật Ký Nuôi Mèo - IDNEWS24.com

[One Piece] [SaboLu] Nhật Ký Nuôi Mèo

Authors: Chiochan_103

Genre: Fanfiction

Update: 25-09-2021

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Author: Chio-chan

Disclaimer: Mọi nhân vật trong One Piece đều thuộc về tác giả Eiichiro Oda.

Fandom: One Piece

Pairing: Sabo-centric

Rating: G

Genres: Modern AU. Dark

-------------------------------------------------------
Note: Fic được dựa trên yaoi manga "Neko wo Kau" của Seki Sabato

Ảnh bìa được design bởi @_iamMarijuana

5 latest Chapters