Read「OffGun」Đường tác hợp trời kia run rủn, trốn làm sao cho khỏi nhân tình | thuheo3

Read 「OffGun」Đường tác hợp trời kia run rủn, trốn làm sao cho khỏi nhân tình - IDNEWS24.com

「OffGun」Đường tác hợp trời kia run rủn, trốn làm sao cho khỏi nhân tình

Authors: thuheo3

Genre: Fanfiction

Update: 01-06-2020

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

-Fanfic OffGun
nhưng fic ni ship GunOff, ArmTay, MikeGod
-Nội dung: không có gì thú vị. Được viết ra bởi chấp niệm muốn đè chú của con bé babii ko nên nết, ko chấp nhận số phận. Muốn xây dựng hình tượng như chế chủ blog The Best Friends nói là mấy em thụ tướng tá dòm vừa cao to vừa ngon nghẻ còn tính tình cộc cằn nhưng ko thành
-Tình trạng: HOÀN
-Giọng đọc: văn nói, hãy đọc theo giọng văn nói như bình thường, ko có bất kì chỗ nào deep cả

5 latest Chapters