ReadNữ gamer tu chân tại mạt thế. Mang theo hệ thống "Tu chân" tung hoành mạt thế | seohyun_link

Read Nữ gamer tu chân tại mạt thế. Mang theo hệ thống

Nữ gamer tu chân tại mạt thế. Mang theo hệ thống "Tu chân" tung hoành mạt thế

Authors: seohyun_link

Genre: Fantasy

Update: 22-04-2020

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Đọc rồi liền biết nha mọi người!!!

Chapters

Văn án

Chương 1: Xuyên không

Chương 2: Bảng trạng thái nhân vật

Chương 3: Tẩy tủy đan

Chương 4: Không gian (1)

Chương 5: Không gian (2)

Chương 6: Bảng hệ thống sức mạnh chiến đấu

Chương 7: Linh tuyền

Chương 8: Đi học (1)

Chương 9: Đi học (2)

Chương 10: Đi học (3)

Chương 11: Có thêm nhiều bạn

Chương 12: Vòng quay may mắn

Chương 13: Đi mua sắm

Chương 14: Về nhà (1)

Chương 15: Về nhà (2)

Chương 16: Nói cho mọi người trong nhà biết mạt thế sẽ đến

Chương 17: Luyện đao

Chương 18: Đi chơi (1)

Chương 19: Đi chơi (2)

Chương 20: Đi chơi (3)

Chương 21: Nam chủ đầu tiên xuất hiện (1)

Chương 22: Nam chủ đầu tiên xuất hiện (2)

Chương 23: Chợ đêm (1)

Chương 24: Chợ đêm (2)

Chương 25: Pet là Pokemon sao?

Chương 26: Chơi game và gia nhập bang hội

Hello tác giả đã quay trở lại rồi nè

Chương 27: Nữ phụ - Nữ chủ

Chương 28: 3 năm sau

Năm học mới tới rồi cả nhà ơi

Chương 29: Nam chính thứ hai giá đáo (1)

Chương 30: Nam chính thứ hai giá đáo (2)

Ôi lớp tôi!!!

Chương 31: Bạch Yên Nhiên

Lạ lắm nha mọi người!!!

Tg ta đã trở lại rồi nè!!!

Chương 32: Kết giao cùng Bạch Yên Nhiên (1)

Hello mọi người Mair đã trở lại rồi đây!

Mình có 1 việc cần tới sự giúp đỡ của người nè!

Chương 33: Thay đổi cốt truyện

Chương 34: Nữ chính xuất hiện (1)

Hế lu!!!

Chương 35: Nữ chủ xuất hiện (2)

Chương 36: Nữ chủ tìm đến (1)

Chương 37: Nữ chủ tìm đến (2)

Chương 38: Tranh đoạt, trả thù (1)

Chương 39: Tranh đoạt, trả thù (2)

Chương 40: Tranh đoạt, trả thù (3)

Chương 41: Mạt thế giáng lâm (1)

Chương 42: Mạt thế giáng lâm (2)

Chương 43: Sức mạnh

Chương 44: Khởi đầu kỷ nguyên mạt thế

Chương 45: Tìm kiến vật tư (1)

Chương 46: Tìm kiếm vật tư (2)

Chương 47: Tìm kiếm vật tư (3)

Chương 48: Huynh muội Tống gia

Chương 49: Thích chết thì đây chiều

Chương 50: Vật tư đổi mạng

Thông báo

Chương 51: Quân đội

Chương 52: Tang thi cấp 1