ReadNông Môn Phúc Thê | MongVoUu

Read Nông Môn Phúc Thê - IDNEWS24.com

Nông Môn Phúc Thê

Authors: MongVoUu

Genre: Novels

Update: 01-07-2018

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tác giả: Cẩm Nhược
Converter: lovelyday
TTV: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=147449

Văn án:

Thành giết người không chớp mắt ác hán nàng dâu, Lâm Bảo Châu cảm thấy còn không tính không hay ho, ít nhất có thể cáo mượn oai hùm.

Ai có thể nghĩ đến vẻ mặt hung tướng xú danh chiêu hán tử, kỳ thật là cái bao che khuyết điểm sủng thê vô độ trung khuyển?

Vì thế vốn nghĩ kết nhóm sống . . .