ReadNhững điều nhảm nhí khi đọc và viết truyện! | Capricornus2005

Read Những điều nhảm nhí khi đọc và viết truyện! - IDNEWS24.com

Những điều nhảm nhí khi đọc và viết truyện!

Authors: Capricornus2005

Genre: Diverse Lit

Update: 13-05-2018

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Đọc hoặc viết truyện - một thú vui tao nhã của nhiều thanh niên

Đôi khi ...

Nội dung, ý tưởng thì hay kinh!

Nhưng....

Khi viết ra thì...

Ức chế kinh....