ReadNghe Nói : Tam Vương Gia Là... Cuồng Vương Phi | SaitoHimea8

Read Nghe Nói : Tam Vương Gia Là... Cuồng Vương Phi - IDNEWS24.com

Nghe Nói : Tam Vương Gia Là... Cuồng Vương Phi

Authors: SaitoHimea8

Genre: New Adult

Update: 02-05-2017

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Nội Dung Truyện : Nghe Nói : Tam Vương Gia Là... Cuồng Vương Phi
Nói về nàng, người con gái duy nhất của trùm mafia Nhật. Xinh đẹo giỏi giang, độc biết, dược biết, cái gì cũng biết, chỉ yêu là không biết.
Nàng mê đọc chữ từ nhỏm rất thích thứ gọi là tiểu thuyết xuyên không.
Nàng đích nữ đại tướng quân, đệ nhất tài nữ: được phụ thân sủng ái vô hạn.
Nàng xuyên qua làm vương phi cường đại. Chỉ 1 vương phi duy nhất quậy nghịch tung trời.
Hắn: tam vương gia, Hoàng Bảo triều kiêm đệ nhất mỹ nam.
Một than vương gai lãnh khốc vô tình. Quân sự giỏi, thao túng chiến lược giỏi, thế còn cái gì hắn chưa biết?
Hắn ghét nữ nhân, 21 tuổi không thê thiếp. Nữ nhân ai dám trước mắt hắn khoa chân múa tay, hắn liền đá nàng ta cách xa 10 trượng. Huống chi là nàng, một nữ tử dám trêu chọc hắn sao??

5 latest Chapters

8

7

6

5

4

Chapters

1

2

3

4

5

6

7

8