Read[Ngắn] Tai Tinh Hãn Tuyết | khattuphuonghoa

Read [Ngắn] Tai Tinh Hãn Tuyết - IDNEWS24.com

[Ngắn] Tai Tinh Hãn Tuyết

Authors: khattuphuonghoa

Genre: Short Story

Update: 07-02-2023

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Ta chào đời vào một đêm đông, tế tư nói, ta sẽ hại chết người ta yêu nhất.

[ 🌸 ]

Tác giả: Khất Tú Phương Hoa

Thể loại: cổ đại, đoản, SE

Bìa truyện: des by @khattuphuonghoa

(Truyện chỉ đăng tải trên Wattpad)

NẾU THÍCH TRUYỆN, ĐỪNG QUÊN BẤM FOLLOW, VOTE VÀ CMT "ỦN MÔNG" HOA NHÉ!

5 latest Chapters