ReadNezuka X Sinon | tacgia12122006

Read Nezuka X Sinon - IDNEWS24.com

Nezuka X Sinon

Authors: tacgia12122006

Genre: Short Story

Update: 03-07-2018

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Cuộc sống ở đất nước Nhật Bản bỗng nhiên tại Tokyo thủ đô nhật bản lại không có phụ nữ!!!!những giai điệu nhạc không nhẹ nhàng như trước,nhạc luôn mạnh mẽ,nhân giống lên bằng máy móc,v....v.....Sinon và Nezuka đã sống cùng nhau do pháp luật eṕ buộc và đã nảy sinh tình cảm!cuối cùng,Sinon đã được Ad ̉ cho chuyển giới,Sinon là gái thì đẹp lắm:)))))