Read[NejiHina][Oneshot] Điều ước | bi_kun

Read [NejiHina][Oneshot] Điều ước - IDNEWS24.com

[NejiHina][Oneshot] Điều ước

Authors: bi_kun

Genre: Fanfiction

Update: 26-10-2021

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Truyện ngắn chào mừng năm 2020
Đăng tải vào 01.01.2020
Disclaimer: nhân vật trong fic thuộc về tác giả Kishimoto.
Author: Bi Kun
Category Lãng mạn
Rating: K+
Warnings: None
Pairings: NejiHina
Status: Đã hoàn thành

5 latest Chapters
Chapters