ReadNCT // Ride or die | thhaang

Read NCT // Ride or die - IDNEWS24.com

NCT // Ride or die

Authors: thhaang

Genre: Fanfiction

Update: 14-09-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Khi NCT là những tay ăn chơi thứ thiệt, nhưng về đêm lại là một đám nhóc đi ăn cắp vặt và những anh chàng làm ăn không đến nơi đến chốn. Lee Taeyong từng rất đau đầu vì điều này, nhưng cuối cùng cũng phải theo lao tụi nhóc đó phi.

Disclaimer: Tên các địa điểm, tổ chức, và cá nhân ngoài NCT đều là hư cấu và không chính xác, nếu có sự tương đồng thì đều là trùng hợp ngẫu nhiên.
Warning: có chứa từ ngữ thô tục.